Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Παράταση δύο χρόνια της προθεσμίας για τα αυθαίρετα

Παράταση δύο χρόνια<br>της προθεσμίας για τα αυθαίρετα
Την παράταση κατά δύο χρόνια της προθεσμίας που εκπνέει στις 8 Οκτωβρίου για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, με παράλληλη μείωση των προστίμων και αύξηση των δόσεων αποπληρωμής τους σε 80, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τα αυθαίρετα.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση των διαδικασιών δόμησης, την επίσπευση των πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τη δημιουργία σειράς νέων θεσμών όπως είναι το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε περιφερειακή ενότητα και η εφαρμογή της Ταυτότητας Κτιρίου, στην οποία θα καταγράφονται τα χαρακτηριστικά κάθε δομημένης επιφάνειας στη χώρα.
Επίσης, ρυθμίζει θέματα όπως είναι η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και η διαδικασία προέγκρισης - τελικής έκδοσης των οικοδομικών αδειών αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Συγκεκριμένα, με τον νέο νόμο δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένει ένας ιδιοκτήτης την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης προκειμένου να αρχίσει να χτίζει. Θα μπορεί να αρχίζει εφόσον είναι σίγουρος για την αρτιότητα και τις απαιτούμενες αποστάσεις, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη μελέτη και αυτόματα θα παίρνει αριθμό οικοδομικής άδειας ώστε να μπορεί να χτίζει. Η Πολεοδομία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει σε τρεις ημέρες το τοπογραφικό διάγραμμα και τους όρους δόμησης και σε 10 ημέρες να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του διαγράμματος κάλυψης.
Από τις βασικές αλλαγές που προωθούνται με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ είναι οι σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα των αυθαιρέτων για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (πολύτεκνοι, παλιννοστούντες, άνεργοι, δικαιούχοι κοινωνικών ενισχύσεων κ.λπ.) όπως και η μείωση στο παράβολο «τακτοποίησης» από τα 500 στα 250 ευρώ για παρανομίες με επιφάνεια έως 100 τ.μ.
Πάντως, οι διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούν ρητά μόνο τις αυθαιρεσίες που έχουν σημειωθεί έως τις 28 Ιουλίου 2011 όπως προβλέπει και ο προηγούμενος νόμος, με τον οποίο καθορίστηκαν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Στο σχέδιο νόμου επαναλαμβάνονται οι γνωστές απαγορεύσεις της σύνδεσης των αυθαιρέτων που δεν θα νομιμοποιηθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (φως, νερό, τηλέφωνο), των μεταβιβάσεων κ.λπ., ενώ προβλέπεται ρητά η κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων που προέκυψαν μετά την 28η Ιουλίου 2011.
Επιπλέον, πρώτη φορά υποχρεώνονται να νομιμοποιηθούν πολεοδομικές αυθαιρεσίες και σε δημόσια κτίρια (σχολεία κ.λπ.), χιονοδρομικά κέντρα και κτίρια που φιλοξενούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ενώ από τις πολεοδομίες θα εκδίδονται πλέον και οι οικοδομικές άδειες για τους ναούς - λατρευτικούς χώρους.
Παράλληλα, με το νομοσχέδιο προωθείται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε περιφέρεια, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται όλη η δόμηση (υπάρχουσα και νέα). Τα Παρατηρητήρια θα υπάγονται στο ΥΠΕΝ και θα έχουν αντικείμενο την παρακολούθηση, την εποπτεία, τον έλεγχο την και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η σύσταση Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων επί αυθαιρέτων (για αποφόρτιση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, τα οποία σήμερα καθυστερούν για χρόνια) καθώς και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.

Η Μεταφορά
Συντελεστή Δόμησης

Υστερα από αρκετά χρόνια επιχειρείται από το ΥΠΕΝ να ενεργοποιηθεί ξανά και ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, ο οποίος εν προκειμένω θα αξιοποιηθεί για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Συγκεκριμένα, δημιουργείται Τράπεζα Γης σε κάθε Παρατηρητήριο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης στις ειδικές ζώνες υποδοχής του.
Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ηλεκτρονικής πολεοδομικής πλατφόρμας σε κάθε δήμο, στην οποία θα καταγράφονται ο πολεοδομικός σχεδιασμός του δήμου (τα ΓΠΣ, τα ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.), οι πολεοδομικές μελέτες, οι πράξεις εφαρμογής, οι οριοθετημένοι οικισμοί καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πολεοδομική μελέτη. Ολα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες σε πραγματικό χρόνο. Ετσι, κάθε ενδιαφερόμενος θα γνωρίζει την πολεοδομική ταυτότητα της περιοχής στην οποία ενδιαφέρεται να χτίσει.
Υποχρεωτικά πλέον θα απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για να γίνονται όλες οι μεταβιβάσεις - δηλώσεις ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονική παροχή κ.λπ.) καθώς και οι μισθώσεις επαγγελματικών χώρων.
Το νομοσχέδιο πρώτη φορά περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την εξ αδιαιρέτου αυθαίρετη δόμηση. Με τον ισχύοντα νόμο περί αυθαιρέτων, τα εξ αδιαιρέτου ακίνητα δεν δηλώνονται. Στο εξής θα παρέχεται το δικαίωμα σε όλους τους ιδιοκτήτες να ζητήσουν ρύθμιση νομιμοποίησης για το ποσοστό που τους αναλογεί επί του αυθαίρετου ακινήτου.

Τα πρόστιμα,
οι εκπτώσεις

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, το σχέδιο νόμου μειώνει στο μισό τα παράβολα υπαγωγής στη ρύθμιση, εκτός από την υψηλή κατηγορία που αφορά ιδιοκτησίες άνω των 5.000 τ.μ., ενώ ορίζει ότι η αποπληρωμή των προστίμων θα γίνεται σε 80 δόσεις αντί για τις 60 της υφιστάμενης ρύθμισης που ισχύει έως τις 8 Οκτωβρίου.
Επίσης, μειώσεις προστίμων 20% προβλέπει το νομοσχέδιο και για όσους υποβάλουν αιτήσεις - δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ψήφιση του νέου νόμου, ενώ έκπτωση 10% θα έχουν όσοι υποβάλουν σχετική δήλωση το αμέσως επόμενο εξάμηνο. Ακόμα, το νομοσχέδιο προβλέπει έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής και 10% σε περίπτωση καταβολής του 30% του συνολικού ποσού.
Το πρόστιμο διατήρησης των αυθαίρετων κτισμάτων θα είναι ίσο με το 50% του προστίμου ανέγερσης και αρχίζει καταβάλλεται από την πρώτη διαπίστωση του αυθαιρέτου και κάθε συνεχόμενο χρόνο μέχρι την κατεδάφιση ή τη νομιμοποίηση του.
Για την υπαγωγή κάθε αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στη νέα ρύθμιση θα καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο, που θα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών της 20-1-2016. Αυτό θα προσαυξάνεται με συντελεστή 15% και με τους ειδικούς συντελεστές, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου.
Ο συντελεστής υπολογισμού του προστίμου θα μειώνεται από 0,80 σε 0,60 για κτίρια που αποπερατώθηκαν μεταξύ 1983 και 1993, ενώ μικρότερο κατά 40% θα είναι και το πρόστιμο που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που βρίσκονται σε περιοχές που μπαίνουν στο σχέδιο.
Σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων, το σχέδιο νόμου παρέχει τη δυνατότητα νομιμοποίησης κτισμάτων προ του 1983, έναντι 500 ευρώ.
Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 1-1-1983, καταβάλλεται ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Μείωση του προστίμου στο μισό προβλέπεται και για τις κατασκευές σε περιοχές προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος ή σε διατηρητέα κτίρια, σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι εργασίες προσαρμογής.
Επίσης, μειώσεις του προστίμου προβλέπονται αν γίνει στατική ενίσχυση του κτιρίου και συγκεκριμένα κατά 30% σε περιοχές μικρής σεισμικής επικινδυνότητας, 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας της κατηγορίας 2 και κατά 60% σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας όπως π.χ. τα Επτάνησα.
Οι ειδικές
κατηγορίες
Πάντως, με το νομοσχέδιο θεσπίζονται σημαντικές εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού και πάγωμα της πληρωμής των δόσεων για τα πρώτα δύο χρόνια, ενώ τα πρόστιμα μειώνονται ως εξής:
- Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από αυτά με ατομικό εισόδημα ως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ, καταβάλλουν 15% του προστίμου.

- Ατομα με αναπηρία 67% και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από αυτά με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ, καταβάλλουν το 20% του προστίμου.
- Παλιννοστούντες ομογενείς καταβάλλουν 20% του προστίμου. Το ίδιο ισχύει και για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης και για τα ακίνητά τους στη Θράκη.
Τα παιδιά όσων υπάγονται στην προηγούμενη κατηγορία καταβάλλουν 50% του προστίμου.
- Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 ευρώ καταβάλλουν 20% του προστίμου για την κύρια κατοικία τους. Αν πρόκειται για τη δευτερεύουσα κατοικία τους, εφόσον αυτή δεν είναι μεγαλύτερη των 80 τ.μ., καταβάλλουν το μισό πρόστιμο.
- Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ καταβάλλουν 30% του προστίμου.
- Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 30% του προστίμου και παράλληλα αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για τα δύο πρώτα χρόνια.
- Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης καταβάλλουν το 20% του προστίμου και έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώνουν δόσεις τα πρώτα δύο χρόνια από την υποβολή της δήλωσης.
- Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία έχει εξαιρεθεί από την εκποίηση με δικαστική απόφαση, δικαιούνται αναστολή ενός έτους από την καταβολή των δόσεων.
Σε κάθε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης, τότε το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων
Με το νομοσχέδιο προωθείται η καθιέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτιρίων. Σκοπός της ταυτότητας κτιρίου είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου των κτιρίων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, η οποία θα επιτρέπει τον έλεγχο της ασφάλειάς τους, τη συντήρησή τους και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Χωρίς την Ηλεκτρονική Ταυτότητα το ακίνητο δεν θα μπορεί να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί.
www.tanea.gr

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις.

Οι ηλεκτροφόρες Περιφράξεις αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης των ζημιών.

Απομακρύνουν τους "ανεπιθύμητους" επισκέπτες από τις καλλιέργειες και αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης των οικονομικών ζημιών για τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς. Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχουν μετατραπεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο φαίνεται ότι αξιοποιούν ολοένα και περισσότεροι αγρότες τόσο για τον έλεγχο και περιορισμό των ζώων τους, όσο και για την ασφαλή προστασία των χωραφιών τους. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι κρατούν μακριά τους θηρευτές από τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και τις κότες τους, ενώ την ίδια στιγμή οι μελισσοκόμοι και οι παραγωγοί μπορούν να προφυλάξουν τα μελίσσια και τις καλλιέργειες τους από προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν άγρια ζώα όπως είναι οι αρκούδες, οι λύκοι οι αλεπούδες και οι αγριόχοιροι.  

Μία ηλεκτροφόρα περίφραξη μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο των κτηνοτροφικών ζώων και για την αποτελεσματική διαχείριση λιβαδιών. Επιπλέον οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις μπορούν επίσης να αποδειχθούν χρήσιμες σε κάθε είδους γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι:

- Η σχετικά εύκολη εγκατάστασή τους. Πολλές φορές χρειάζεται λιγότερος χρόνος για την εγκατάσταση μίας ηλεκτροφόρας περίφραξης απ' ότι χρειάζεται για την εγκατάσταση μιας συμβατικής περίφραξης από ξύλο, λαμαρίνα ή σύρμα.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από δρόμους ή κατοικημένες περιοχές.

- Προφυλάσσουν από το διασκόρπισμα του κοπαδιού

- Λειτουργούν με μπαταρίες των 12 Βολτ που μπορούν εύκολα να επαναφορτιστούν

- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα, μπορούν να λειτουργήσουν και με ηλιακό συλλέκτηΠοια είδη ηλεκτροφόρων περιφράξεων υπάρχουν; 

Υπάρχουν δύο είδη ηλεκτροφόρων περιφράξεων:

1) Οι μόνιμες περιφράξεις
    Είναι κατάλληλες για μεγάλες ή μικρές επιφάνειες που πρέπει να μείνουν περιφραγμένες για       μεγάλες περιόδους. Σε τέτοιες περιφράξεις χρησιμοποιούνται συνήθως ξύλινοι πάσσαλοι και       μεταλλικό σύρμα. Αυτό το σύστημα είναι περισσότερο σταθερό από την κινητή περίφραξη.

2) Οι κινητές περιφράξεις
    Οι κινητές περιφράξεις χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις που τα κτηνοτροφικά ζώα     μετακινούνται συχνά. Είναι πολύ γρήγορη η εγκατάστασή τους και είναι κατάλληλες για             εκμεταλλεύσεις σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Το διπλό σύστημα περίφραξης

Σε περίπτωση επίθεσης από μεγάλα σαρκοφάγα ζώα, τα κτηνοτροφικά ζώα μπορεί να σπάσουν τον φράχτη και να διασκορπιστούν. Σε αυτήν την περίπτωση τα ζώα είναι εκτεθειμένα στους θηρευτές. Για να το αποφύγετε αυτό, προτείνεται η χρήση διπλής περίφραξης η οποία είναι φτιαγμένη από :
-Έναν εσωτερικό, όχι ηλεκτροφόρο, παραδοσιακό φράχτη ( ξύλινο, μεταλλικό κτλ) για να             προφυλάσσει το κοπάδι
- Έναν εξωτερικό ηλεκτροφόρο φράχτη.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να βρούμε την οικονομικότερη λύση που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. 

Μπουτσιάδου Ν. Κατερίνα
Μεγ. Αλεξάνδρου 11, Καστοριά 
2467 505 237
6984124588
Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ στο σπίτι. Πότε χρειάζεται Άδεια;Θέλω να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι ή κάποια μικρότερα μερεμέτια αλλά δε ξέρω αν χρειάζεται κάποια άδεια από την Πολεοδομία.

Αρχικά πρέπει να κατανοήσουμε σε τι χρησιμεύει η άδεια.

Η άδεια δόμησης χρησιμεύει ως νομική κατοχύρωση των χώρων της κτιριακής μας κατασκευής περιγράφοντάς τους με το εμβαδόν και τη χρήση τους. Η κατοχυρωμένη χρήση, διαστάσεις και διαρρύθμιση του κτιρίου ή διαμερίσματος είναι αυτή που αναφέρεται στην Άδεια, ασχέτως από το χρόνο στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές.

Οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω μεγέθη χωρίς κάποια τεχνική περιγραφή, και αντίστοιχη καταβολή ενσήμων στο ΙΚΑ και φόρων, θεωρείται αυθαιρεσία και βαρύνει τον ιδιοκτήτη, σε οποιαδήποτε μελλοντική δικαιοπραξία, σύμφωνα με το νόμο περί αυθαιρέτων, ή από καταγγελίες από τρίτους.

Για να είμαστε λοιπόν καλυμμένοι φροντίζουμε για την έγκαιρη έκδοση της κατάλληλης Άδειας, η οποία θα περιγράφει τις εργασίες που θα κάνουμε.

Άδεια δόμησης απαιτείται σε κάθε αλλαγή χρήσης σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο ως προς τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης (πχ περισσότερα τετραγωνικά). Άδεια δόμησης απαιτείται σε διαφορετική διαμερισμάτωση, για παράδειγμα μετατροπή ενός διαμερίσματος σε δύο. Όπως επίσης και σε περίπτωση δυσμενέστερων φορτίων ή αλλαγών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Για τη διαφορετική εσωτερική διαρρύθμιση, δηλαδή τροποποίηση των εσωτερικών χώρων ενός διαμερίσματος, όπως είναι η αλλαγή στις θέσεις των δωματίων, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, εφόσον δε θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού.

Για διασκευή εσωτερικών χώρων μπορούμε να πάμε μόνο με τη διαδικασία της 48ωρης ενημέρωσης της υπηρεσίας δόμησης και της αστυνομίας. Για παράδειγμα αν κατασκευάσουμε με μια γυψοσανίδα που δεν ανεβαίνει μέχρι το ταβάνι έναν ξεχωριστό εσωτερικό χώρο, αυτό δεν θεωρείται διαρρύθμιση, αλλά θεωρείται διασκευή. Οι διασκευές έχουν επίσης να κάνουν με διακοσμητικές κατασκευές.

Επίσης με τη 48ωρη ενημέρωση πάνε όλες οι εσωτερικές επισκευές, καθώς και οι εξωτερικοί χρωματισμοί όταν δεν απαιτούνται ικριώματα. Επίσης οι αλλαγές δαπέδων και επενδύσεων τοίχων, η συντήρηση εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η συντήρηση στεγών, η τοποθέτηση κλιματιστικών και θερμοσίφωνων.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

topography
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.) απέστειλε στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Όπως τονίζεται στην επιστολή, «είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών. Συνεπώς κάθε πράξη η οποία έχει συντελεστεί με τοπογραφικό διάγραμμα συνταγμένο από μη έχοντα το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να ανακληθεί αυτοδικαίως με τεράστιες συνέπειες για τον πολίτη. Σας καλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή σε όλα τα μέλη σας, προκειμένου να είναι ενήμεροι για την κείμενη νομοθεσία».
Δείτε περισσότερα στο:
https://dasarxeio.com/2016/04/01/853-6/


Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Η εκδήλωση για τις νεκροπόλεις της Κρεπενής .

P1120474
Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των Καστοριανών πολιτών για τις ανασκαφές που έφεραν στο φως 3 νεκροπόλεις στην περιοχή της Κρεπενής, καθώς το Μπαϊρακτάρειο Ωδείο ήταν κατάμεστο. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν  Ο Δήμος Καστοριάς και η η Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης μας.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κ. Γεωργία Στρατούλη δρ Αρχαιολογίας ,προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς. Η κ. Στρατούλη αναφέρθηκε  σε  όσους συμμετείχαν στην αρχαιολογική σκαπάνη, τους συνεργάτες της αρχαιολόγους  Νατάσα Κυριατζή και Ιωάννη Πετσάλνικο και όλη την ανασκαφική ομάδα , τους τοπογράφους  μηχανικούς , συντηρητές και ειδικευμένους  εργατοτεχνίτες.
Στη συνέχεια παρουσίασε εκτενώς τα ευρήματα και των τριών νεκροπόλεων :
  • Της παλαιότερης που χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (8ος και 7ος αι. π.Χ .και περιλαμβάνει μονές ταφές,ενηλίκων και παιδιών , καθώς και τα κτερίσματα που συνόδευαν τους νεκρούς,  όπως τις οκτώσχημες πόρπες, περόνες, ενώτια και δακτυλίδια και πήλινα αγγεία.
  • Της  δεύτερης νεκρόπολης που  απέχει  γύρω στα 250 μ. από την προηγούμενη κι εκτεινόταν σε επιφάνεια  3 στρεμμάτων .  Χρονολογείται στο β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. (υστερο-αρχαϊκοί χρόνοι).
  • Της νεότερης που χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. (πρώιμοι ελληνιστικοί χρόνοι)
Τα ευρήματα της Κρεπενής ,τα κτερίσματα και κυρίως τα κοσμήματα των γυναικών μηνύουν ότι στην περιοχή της Καστοριάς ήκμαζε μια εύρωστη οικονομικά κοινωνία , δήλωσε η κ. Στρατούλη , η οποία τόνισε ότι η μελέτη τους θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για τη δομή των κοινωνιών στα οικιστικά σύνολα της περιοχής , κατά τις αντίστοιχες ιστορικές περιόδους .
P1120466
P1120471
P1120509
fouit.gr